United arts - Portfólio - grafické štúdio

Naše grafické štúdio Vám pretvára Vaše predstavy do reality s citom pre estetiku a harmóniu so zameraním na cieľovú skupinu, kde spolu vytvárame i pridanú hodnotu s dôrazom na precízne vypracovanie:

  • marketingových plánov
  • reklamných stratégií
  • vizitiek, hlavičkových papierov, letákov, etikiet...
  • kompletného spracovania web stránok
  • vývoj loga a corporate identity
  • digitálnej fotografie...

...a samotná realizácia reklamných materiálov