United arts - Portfólio - mozaika

Mozaika sa väčšinnou využíva na plošnú výzdobu podláh, stropov a klenieb. My Vám túto techniku prinášame ako samostatné umelecké diela.